Workshops & TrainingBureau Los zand ontwikkelt workshops en trainingen waarbij de praktijk van de deelnemers altijd als uitgangspunt wordt genomen. Dit vanuit de overtuiging dat een workshop of training pas effectief is wanneer deelnemers zich daadwerkelijk bij de inhoud betrokken voelen. Dat zij merken dat het écht om hen draait.

Daarbij wordt de nadruk gelegd op het in de praktijk kunnen brengen van de theorie. Dit bereiken we onder andere door in onze workshops en trainingen veel gebruik te maken van oefeningen en simulaties, eventueel in combinatie met trainingsacteurs, zodat deelnemers in een veilige omgeving hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Omdat je je zowel als deelnemer en als trainer tijdens een training open (en daarmee kwetsbaar) op moet durven stellen, streven we altijd naar een basis van vertrouwen en plezier. Wanneer deelnemers zich op hun gemak voelen en plezier hebben, staat de weg vrij om hen verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Trainingsacteurs
Wanneer nodig kan er tijdens een workshop of training gebruik gemaakt worden van praktijksimulaties. Hiervoor worden naast een trainer professionele trainingsacteurs ingezet die er voor zorgen dat de simulaties de praktijk zo realistisch mogelijk benaderen. Medewerkers krijgen van zowel de acteurs als de trainer praktische feedback. Voornamelijk bij trainingen als ‘Klantgericht communiceren’ en ‘Omgaan met agressie’ is deze werkwijze zeer effectief.

Coaching on the job
Om op een persoonlijk en individueel niveau communicatiepatronen zichtbaar te maken en bewust leren bij te sturen is ‘coaching on the job’ een bijzonder effectieve methode. Hierbij worden medewerkers tijdens het uitvoeren van hun functie geobserveerd en kort daarop van feedback voorzien. Deze methode zorgt ervoor dat de patronen direct zichtbaar worden voor zowel de medewerker als de trainer.

Voorbeelden workshops & trainingen:

- Klantgericht communiceren
- Feedback geven & ontvangen
- Gesprekstechnieken
- Persoonlijke uitstraling
- Bewust presenteren
- Omgaan met agressie
- Professioneel telefoneren
Bureau Los zand © 2009